วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ถ้าเราทานพืชผักจำนวนมาก สามารถทดแทน คลอโรฟิลล์ได้หรือไม่ ...?

คลอโรฟิลล์ คือสารประกอบที่ทำให้พืชมีสีเขียวและทำหน้าที่หลัก คือ สังเคราะห์แสง (photosynthesis) โดยการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ และให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงแร่ธาตุต่างๆ จากดินให้กลายเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ในร่างกายของคน จึงมีการค้นคว้ากี่ยวกับการทำงานหรือปฏิกิริยาคลอโรฟิลล์ต่อคน พบว่าคลอโรฟิลล์ทิ่อยู่ในเซลล์ของพืชทั่วไป จะถูกปกป้องและปิดกั้นด้วยผนังเหยื่อหุ้มเซลล์อีกชั้นหนึ่ง ทำให้ระบบการย่อยอาหารปกติของร่างกายเราไม่สามารถบดย่อย เพื่อให้ได้สารคลอโรฟิลล์เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเราได้ ถึงแม้ว่าเราจะบริโภคผักใบเขียวเป็นจำนวนมากในแต่ละวันก็ตาม เราจะได้รับคลอโรฟิลล์และสารอาหารจากพืชผักเหล่านั้นเพียง 5 % เท่านั้น ถ้าเราต้องการสารอาหารที่เพียงต่อร่างกายเพื่อต่อสู้กับโรคภัย เราต้องบริโภคพืชผักสดไร้สารพิษ ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อวัน ก็หมายความว่าถ้าเราปฎิบัติได้จนเป็นชีวิตประจำวันก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เพิ่มเติมอีก ซึ่งความเป็นจริงเป็นไปได้ยากในยุคปัจจุบันเนื่องจากเราไม่ได้ถูกฝึกให้บริโภคพืชผักปริมาณมากขนาด 2 กิโลกรัมต่อวันมาแต่เด็ก จึงทำให้ยากที่จะทำใจยอมรับการบริโภคในลักษณะนี้ได้ อีกทั้งคลอโรฟิลล์โดยตัวของมันละลายน้ำไม่ได้ จะละลายได้ในไขมันหรือแอลกอฮอล์ บางชนิดเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมกับความชาญฉลาดของนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน สามารถสกัดคลอโรฟิลล์ออกมาได้ด้วย วิธี ฟรีซดราย (Freeze Dry) ด้วยกระบวนการ 15 ขั้นตอน เราสามารถสกัดคลอโรฟิลล์ออกมาได้อย่างบริสุทธิ์ 100 % โดยปราศจากการสูญเสียคุณค่าทางอาหารตามธรรมชาติ ร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีอย่างเต็มที่ และเป็นคลอโรฟิลล์ชนิดละลายน้ำได้ (water soluble chlorophyll) 

ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) และการสมัครตัวแทนจำหน่าย
คุณหนึ่ง  โทร: 083-0340025 , LineID: Chet111
อีเมล์: AlfalfaThai@hotmail.com 
http://Alfalfa.igetweb.com 
http://fb.com/AlfalfaThaiQuality
http://AlfalfaThai.blogspot.com
www.AlfalfaThai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น