วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ควรดื่มตลอดไปหรือไม่ …?

เมื่อร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็สามารถหยุดดื่มได้ แต่ท่านต้องไม่ได้รับสารพิษกลับเข้ามาในร่างกายเพื่อทำลายระบบสมดุลของร่างกายอีก ให้หลีกเลี่ยงสารเคมีตกค้างในอาหารรวมถึงอ๊อกซิเจนในอากาศเสียที่มีแต่มลพิษ ตัวอย่างเช่นควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ผลิตจากสารเคมี ดังต่อไปนี้ 

เนื้อวัวที่เกิดจากการเลี้ยงโดยใช้ สารดีอีเอส (DES) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

เนื้อหมูที่เกิดจากการเลี้ยงโดยใช้ เลนดอน ซัลบูทามอล

เนื้อไก่ที่เกิดจากการเลี้ยงโดยใช้ฮอร์โมนฝังในหัวไก่

ไม่ควรบริโภคเนื้อสัตว์ที่ใส่สารฟอร์มาลีน

ไม่บริโภคผักที่ปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลง ถ้าจำเป็นต้องบริโภคก็ต้องครบกำหนดที่จะเก็บผลผลิตได้ แต่ส่วนมากเกษตรกรมักจะเก็บเกี่ยวก่อนจำหน่ายเป็นประจำ ซึ่งอันตรายต่อผู้บริโภคเท่ากับเป็นการทำร้ายผู้บริโภคโดยไม่รู้ตัว

งดการใช้ผงชูรสในการปรุงอาหาร

งดการดื่มน้ำอัดลม น้ำตาลทรายขาวที่ผสมผงฟอกขาว ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น

ถ้าท่านยังไม่งดการบริโภคดังที่กล่าวมาข้างต้น ท่านก็จะกลับไปเจ็บป่วยเนื่องจากการทรุดโทรมของร่างกายอีกครั้ง

ในวงการแพทย์ยังไม่มียาที่ช่วยให้ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานของคุณแข็งแรง นอกจากการได้รับสารอาหารจากโภชนาการ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้ระบบการทำงานของภูมิคุ้มกันดีขึ้น ถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่ดี เราจะมีโอกาสป่วยง่ายขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้ทำหน้าที่ป้องกันโรคหวัด หรือ รักษาบาดแผลเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคภัยไข้เจ็บด้วย เช่น มะเร็ง การที่จะมีอายุยืน และระบบภูมิคุ้มกันด้วยโภชนาการที่ดี จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคน ความมีอายุยืน และระบบภูมิคุ้มกันมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น หากต้องการมีอายุยืน จะต้องเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอยู่เสมอ การมีอายุยืนไม่ใช่อายุยืนยาวแบบกระเสาะ กระแสะ หากแต่ต้องการมีอายุยืนยาวอย่างสุขภาพดี ก็ควรจะศึกษาเรียนรู้ข้อผิดพลาดการดำเนินชีวิตที่ผ่านมา เพื่อปรับวิถีชีวิต แนวคิดอย่างเข้าใจและเต็มใจสู่การมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องจนถึงวันวาระที่ต้องลาจากโลกนี้ไปอย่างธรรมชาติ ดังนั้นเพื่อไปถึงเป้าหมายสุขภาพที่ดี เราอาจต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และความเคยชินบางอย่าง เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เที่ยวเตร่ทั้งคืนกลับบ้านยามรุ่งสางเป็นประจำ เพื่อช่วยให้สุขภาพดีขึ้น สรุปง่ายๆ ปัจจุบันนี้ โรคที่คุกคามชีวิตมนุษย์ ทำให้ทนทุกข์ทรมาน ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากการบกพร่อง หรือความเสื่อมของการทำงานโดยเริ่มต้นที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง หรือหลายๆ อวัยวะร่วมกัน อันเกิดจากการดำเนินชีวิตที่ผิดๆ การบริโภคอาหารที่ผิดๆ 


ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) และการสมัครตัวแทนจำหน่าย
คุณหนึ่ง  โทร: 083-0340025 , LineID: Chet111
อีเมล์: AlfalfaThai@hotmail.com 
http://Alfalfa.igetweb.com 
http://fb.com/AlfalfaThaiQuality
http://AlfalfaThai.blogspot.comwww.AlfalfaThai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น