วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สวัสดีครับ ทุกท่านที่สนใจเรื่องคลอโรฟิลด์

สวัสดีครับ ทุกท่านที่สนใจเรื่องคลอโรฟิลด์ เพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน และครอบครัว
คลอโรฟิลล์ (อังกฤษ: Chlorophyll)
เป็นสารประกอบที่พบได้ในส่วนที่มีสีเขียวของพืช โดยพบมากที่ใบ นอกจากนี้ยังพบได้ที่ลำต้น ดอก ผลและรากที่มีสีเขียว และยังพบได้ในสาหร่ายทุกชนิด นอกจากนี้ยังพบได้ในแบคทีเรียบางชนิด คลอโรฟิลล์ทำหน้าที่เป็นโมเลกุลรับพลังงานจากแสง และนำพลังงานดังกล่าวไปใช้ในการสร้างพลังงานเคมีโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อสร้างสารอินทรีย์ เช่น น้ำตาล และนำไปใช้เพื่อการดำรงชีวิต คลอโรฟิลล์ อยู่ในโครงสร้างที่เรียกว่า เยื่อหุ้มไทลาคอยล์ (Thylakoid membrane) ซึ่งเป็นเยื่อหุ้มที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์ (Chloroplast)


คลอโรฟิลล์ คือ สารประกอบที่ทำให้พืชมีสีเขียวและทำหน้าที่หลัก คือ สังเคราะห์แสง โดยการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ ก็าซคาร์บอนไดออกไซด์และแร่ธาตุต่างๆ จากดินให้กลายเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งให้ก๊าซออกซิเจนที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์
คลอโรฟิลล์ธรรมชาติมีหลายชนิด บางชนิดสังเคราะห์แสงได้ในที่มีแสงแดดเท่านั้น แต่บางชนิดสังเคราะห์แสงได้แม้ในที่ไม่มีแสง เช่น ในร่างกายของคน จึงมีการค้นคว้าเกี่ยวกับการทำงานหรือปฏิกริยาของคลอโรฟิลล์ต่อคน พบว่าคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในเซลล์ของพืชทั่วไปจะถูกปกป้องและปิดกั้นด้วยผนัง หรือเยื่อหุ้มเซลล์อีกชั้นหนึ่ง ทำให้ระบบการย่อยอาหารปกติของร่างกายเราไม่สามารถบดย่อย เพื่อให้ได้สารคลอโรฟิลล์เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเราได้ ถึงแม้ว่าจะบริโภคผักใบเขียวเป็นจำนวนมากในแต่ละวันก็ตาม อีกทั้งคลอโรฟิลล์โดยตัวของมันเองละลายน้ำไม่ได้ จะละลายได้ในไขมันหรือในแอลกอฮอลล์บางชนิดเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน เราสามารถสกัดเอาเฉพาะสารคลอโรฟิลล์ออกมาได้อย่างสมบรูณ์และบริสุทธิ์ โดยปราศจากการสูญเสียคุณค่าทางอาหารตามธรรมชาติ ร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีอย่างเต็มที่ และเป็นคลอโรฟิลล์ชนิดละลายน้ำได้ จึงดูดซึมได้ทันทีในกระเพาะอาหาร ในกรณีที่ร่างกายใช้ไม่หมด จะถูกขับทิ้งไปทางระบบขับถ่ายไม่สะสมไว้ในร่างกาย ผิดกับคลอโรฟิลล์ชนิดที่ละลายในไขมัน จะไม่ถูกดูดซึมที่กระเพาะอาหารแต่จะย่อยและดูดซึมได้ในลำไส้เล็ก คลอโรฟิลล์ชนิดนี้เมื่อร่างกายใช้ไม่หมดจะถูกส่งไปสะสมไว้ที่ตับในระยะเวลา หนึ่ง ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อตับได้ ดังนั้นองค์การอาหารและยาสหรัฐจึงให้การรับรอง เฉพราะคลอโรฟิลล์ที่ละลายน้ำได้เท่านั้น ว่าปลอดภัยต่อการบริโภคของคน

ด้วยสูตรโครงสร้างของโมเลกุลที่ใกล้เคียงกับโมเลกุลของเม็ดเลือด แดงต่างกันเฉพาะตรงกลางที่คลอโรฟิลล์มีแมกนีเซียม (Mg) และเม็ดเลือดแดงมีเหล็ก จึงทำให้สีต่างกัน คือคลอโรฟิลล์มีสีเขียวแต่เม็ดเลือดแดงมีสีแดง จากจุดนี้เองที่ทำให้คลอโรฟิลล์ถูกเรียกว่าเลือดของพืช

ผลการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์มากมาย สรุปตรงกันออกมาว่า คลอโรฟิลล์สามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้จนผู้ทำวิจัยได้รับรางวัล โนเบลไปแล้วถึง 2 ท่านด้วยกันคือ ดร.ริชาร์ด วินสเตตเตอร์(Dr.Richard Winstater) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยออสเตรีย ในปี คศ.1915 และ ดร.ฮันส์ ฟิชเชอร์(Dr.Hans Fisher M.D.) นายแพทย์ชาวเยอรมันในปีคศ.1930 ผู้ซึ่งค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างเม็ดเลือดแดงและคลอโรฟิลล์

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % เป็นสารอาหารที่มีคุณค่าใช้เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ระบบเลือดสะอาดบริสุทธิ์มีประสิทธิภาพ ช่วยต่อต้านสารพิษที่มีมากขึ้นในอาหารยุคปัจจุบัน คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ จะทำงานโดยส่งเสริมการทำงานในร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องของการทำงานในร่างกาย ก็จะเข้าไปปรับสมดุลการทำงานให้สอดคล้องกัน โดยไม่ได้เข้าไปสร้างระบบใหม่ แต่จะเข้าไปปรับสมดุลของระบบเก่าซึ่งมีอยู่แล้วในร่างกายให้ทำงานอย่างถูกต้องมากขึ้น และระบบที่มีอยู่แล้วในร่างกายหากแข็งแรงสมบูรณ์ดีได้รับสารอาหารครบถ้วน ก็สามารถทำงานได้ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น ในทางการแพทย์เรียกว่า ระบบโฮมีออสตาซิส (Homeostasis) ดังนั้น คลอโรฟิลล์ จากอัลฟัลฟาจึงไม่ได้ไปเพิ่มหรือลดความจำเป็นของร่างกายให้ผิดไปจากสมดุลที่เหมาะสม จึงไม่ทำให้ปรากฏอาการข้างเคียง (Side Effect) หรืออาการพิษ (Toxicity) เหมือนกับยาปฎิชีวนะ จึงทำให้ผู้ใช้ คลอโรฟิลล์ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการเสื่อมของร่างกาย

คลอโรฟิลล์ จาก "อัลฟัลฟ่า"

การสกัดและวิเคราะห์ "คลอโรฟิลล์" จากพืชกว่า 6,000 ชนิด พบว่าพืชที่ให้ "คลอโรฟิลล์" ที่บริสุทธิ์และดีที่สุดคือ "อัลฟัลฟ่า" (ALFALFA) ซึ่งจัดเป็นพืชจำนวนที่มีฝัก (LEGUMES) ตระกูลถั่ว และมีระบบรากที่มหัศจรรย์มาก ในบางพื้นที่รากของอัลฟัลฟ่าสามารถซอนไซลงไปลึกกว่า 130 ฟุต จึงมีประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารได้มากกว่าและบริสุทธิ์กว่าอีกทั้งตัวของมันเองจะไม่สะสมสารพิษ ชาวอาหรับโบราณรู้จักใช้ประโยชน์จาก "อัลฟัลฟ่า"มากกว่า 2,000 ปี ก่อนคริสตกาล โดยใช้เป็นพืชเลี้ยงสัตว์ และใช้ใบมาตากแห้งชงเป็นชาดื่ม จึงขนานนามให้เป็น AL- FAS-FAH-SHA หรือ "ราชาแห่งอาหารทั้งมวล" ประโยชน์ของ "อัลฟัลฟ่า" สามารถใช้บำบัดอาการปวดบวมและอักเสบต่าง ๆ เช่น ปวดข้อ จนกระทั่งถึงความผิดปกติ ในระบบทางเดินอาหารและเซลล์ตับถูกทำลาย นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่า "อัลฟาฟ่า" สามารถช่วยทำให้เลือดสะอาดขึ้น


อัลฟาฟ่า เป็นพืชที่ให้กรดอะมีโนที่จำเป็นครบทั้ง 8 ชนิด ซึ่งได้แก่ กรดอะมิโนไอโซลิวซีน ,ลิวซีน,ไลซีน,เมไธโอนีน,ฟินิลอะลานีน,เทรโอนีน,ทริปโตฟานและวาลีน กรดอะมิโนเหล่านี้ร่างกายสร้างเองไม่ได้ แต่จำเป็นต้องมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างเซลล์ใหม่ในอัลฟัลฟ่า ยังมีวิตามิน เอ,บี 6,บี12,ดี,อี และ เค รวมทั้งเกลือแร่ เช่น ฟอสฟอรัส, โปรตัสเซียม, แคลเซี่ยม,สังกะสี,เซเลเนียม และ แมกนีเซียม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเอนไซม์หลักอีก 8 ชนิด คือ ไลเปส,อาเมเลส,โคกูเลส,อีมูลซิน,อินเวอร์เตส,อินเวอร์เตส,เปอร์อ๊อกซิเดส,เพคติเนส,โปรตีส,มนุษย์เราต้องการเอนไซม์มากกว่า 3,000 ชนิด แต่ร่างกายสร้างได้เองเพียงไม่กี่ชนิด นอกนั้นต้องบริโภคจากอาหารสดประจำวัน ประเภทพืชผักและผลไม้ต่าง ๆ แต่ถ้าหากอาหารเหล่านี้ผ่านความร้อนเกินกว่า 55 องศาเซลเซียสขึ้นไป เอนไซม์ต่าง ๆ จะเสื่อมหรือเปลี่ยนรูปไปและร่างกายจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ร่างกายต้องการเอนไซม์เพื่อช่วยปรับระดับความสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันต่าง ๆ และจากวิธีการรับประทานอาหารในปัจจุบันนี้ เราได้รับเอนไซม์เข้าไปในร่างกายน้อยมาก
ในอัลฟาฟ่ายังมีซาโปนิน ซึ่งเป็นสารที่มีผลในการลดในการอุดตันของเส้นเลือดและช่วยยับยั้งคลอเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL)ในเลือดลงได้ จึงช่วยลดความดันโลหิตลง ไอโซฟลาโวน,ฟลาโวลและสเตอโรล ในอัลฟาฟ่ายังช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน และปรับระดับฮอร์โมนดังกล่าวในผู้หญิง ทั้งก่อนมีรอบเดือน (PMS) และอยู่ในวัยที่ใกล้จะหมดรอบเดือน (MENOPAUSE) และส่งผลดีต่อร่างกายส่วนอื่นๆด้วยเช่นกัน

ทำไมต้อง หัวเชื้อคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ เข้มข้น 100% เต็ม
1.ได้คุณภาพจากหัวเชื้อคลอโรฟิลล์ที่บริสุทธิ์เข้มข้นสูงถึง 100% เต็ม
2.ด้วยความบริสุทธิ์เข้มข้นถึง 100% จึงสามารถใช้ในการทาแผลได้ (มาตรฐานที่ทางการแพทย์สหรัฐอเมริกายอมรับ ต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 95%) ; อ้างอิง : หนังสือ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ อาหารอายุวัฒนะ โดย ดร.สังสิทธิ์ ศรีสุคนธ์
3.เห็นผลไวกว่าคลอโรฟิลล์ชนิดอื่น เนื่องจากเป็นหัวเชื้อมีความเข้มข้นถึง 100% เต็ม แตกต่างจากชนิดอื่นๆซึ่งมีความเข้มข้นเพียง 1% กว่าๆเท่านั้น
4.เป็นหัวเชื้อคลอโรฟิลล์ที่ไม่มีสารตกค้างใดๆ เนื่องจากไม่มีสารประกอบอื่นๆ เจือปน
5.ผสมหัวเชื้อคลอโรฟิลล์ทิ้งไว้ได้นานไม่ตกตะกอน ไม่บูด ไม่เสีย ไม่มีกลิ่นคาว
6.เป็นหัวเชื้อคลอโรฟิลล์ชนิดละลายในน้ำ (Water Soluble) ตามที่องค์การ อย.สหรัฐรับรองว่าปลอดภัย ไม่มีสารตกค้างที่ตับ ไม่ใช่คลอโรฟิลล์ชนิดที่ละลายในน้ำมัน (Oil Soluble) ซึ่งจะมีไขมันสะสมที่ตับ
7.เป็นหัวเชื้อคลอโรฟิลล์ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยกระบวนการฟรีซดราย (Freeze Dried) ถึง 15 ขั้นตอน จึงมั่นใจได้ว่า สะอาด ปลอดภัย และได้สารคลอโรฟิลล์เต็มร้อยแน่นอน

หัวเชื้อคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% เต็ม ช่วยคุณได้อย่างไร
จากประสบการณ์ของผู้ใช้ ผู้บริโภคทั่วโลก ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจของ "คลอโรฟิลล์" ดังนี้
1.คลอโรฟิลล์ช่วยทำให้สดชื่น หายเหนื่อยจากการอ่อนเพลีย
2.คลอโรฟิลล์ช่วยลดความดันโลหิต ลดปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจโต
3.คลอโรฟิลล์ช่วยปรับระดับน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
4.คลอโรฟิลล์ช่วยทำให้อาการของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ แพ้อากาศ ผื่นลมพิษ ทุเลาลง
5.คลอโรฟิลล์ช่วยขับกรดจากข้อต่อต่างๆ ทำให้อาการปวดข้อ ปวดเมื่อยตามตัวทุเลาลง และดีขึ้น
6.คลอโรฟิลล์ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย สารตกค้างของยาปฏิชีวนะ สารเคมีในอาหาร ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานดี สุขภาพแข็งแรง สดชื่น
7.คลอโรฟิลล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์เม็ดเลือดแดงทำให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้น
8.คลอโรฟิลล์ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
9.คลอโรฟิลล์ช่วยแก้ปัญหาท้องผูก การขับถ่ายจะดีขึ้น ริดสีดวงทวารทุเลาและหายได้
10.คลอโรฟิลล์ช่วยดับกลิ่นตัว กลิ่นปาก กลิ่นเท้า กลิ่นภายใน
11.คลอโรฟิลล์ช่วยบรรเทาอาการชา บวมและเส้นเลือดขอดให้ทุเลาและดีขึ้นได้
12.คลอโรฟิลล์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
13.คลอโรฟิลล์ใช้ทาแผลอักเสบ,แผลเปื่อย,แผลเรื้อรัง,แผลถลอก,แผลไฟไหม้,เหงือกอักเสบ,แผลในปาก ซึ่งเห็นผลได้ดีชัดเจน14.คลอโรฟิลล์ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะทั่วไป และปวดศีรษะไมแกรนได้
15.คลอโรฟิลล์ช่วยเรื่องโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบให้ทุเลาและดีขึ้นได้
16.คลอโรฟิลลฺ์ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิว,ฝ้า,ปวดประจำเดือน,ประจำเดือนมาไม่ปกติ
17.คลอโรฟิลล์ช่วยให้ผู้ที่เป็นต้อกระจกมองเห็นดีขึ้น และต้อเนื้อทุเลาลงได้
18.คลอโรฟิลล์ช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย ทำให้อวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียทำงานได้ดีขึ้น
*ข้อมูลข้างต้น เรียบเรียงจากหนังสือและข้อเขียนของ ดร.ฮาวเวิร์ด ไปเปอร์ (Dr.Howard Peiper)

อย่าเสี่ยง อย่าชื้อ ถ้าคลอโรฟิลด์ที่ท่านดื่มไม่ใช่คลอโรฟิลด์บริสุทธิ์100% ให้ทดสอบและสังเกตุง่ายๆดังนี้
1. คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % (Water Soluble Chlorophyll) ให้ท่านสังเกตเมื่อผสมเข้ากับน้ำ ไม่ต้องเขย่าขวดหรือภาชนะที่ใส่ คลอโร ฟิลล์บริสุทธิ์ จะละลายเข้ากับน้ำจนเต็มภาชนะ
2. เมื่อตั้งทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานต้องไม่บูด และไม่มีสารประกอบใดๆตกตะกอนที่ก้นแก้วหรือภาชนะที่ใส่ ไม่ว่าจะตั้งไว้เป็นเดือนหรือหลายๆ เดือนก็ตาม เนื่องจากคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ไม่มีส่วนผสมของสารประกอบอื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องดื่มให้หมดภายใน 1 วัน หรือ ภายใน 8 ชั่วโมง ท่านจะเก็บไว้นานเท่าใดก็ได้ ตามที่ท่านต้องการและพร้อมดื่ม
3. คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์เมื่อ นำเอาไอโอดีนมาหยดต้องไม่เปลี่ยนเป็นสีม่วง เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของแป้ง หรือสารประกอบอื่นๆ ต้องไม่มีส่วนผสมอื่นใด ความบริสุทธิ์สูงสุด 100 %


โปรโมชั่น!!! พิเศษสุดๆ เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น (HotLine โทร 083-0340025 )

คลอโรฟิลล์ขวดกลาง คลอโรฟิลล์ขวดใหญ่

Hot! Pro1: สมาชิกรับส่วนลดพิเศษ 10-20% ดังนี้

*ขวดเล็กและขวดกลาง สินค้าหมดชั่วคราว

Hot! Pro2: แพ็คคู่ถูกกว่า
คลอโรฟิลล์ (ขวดกลางแพ็คคู่) ปกติ 3,000 บาท ลดเหลือเพียง 2,700 บาท เท่านั้น (พิเศษจำนวนจำกัด)

Hot! Pro3: ลด แลก แจกเงิน 1,000 บาท
สั่งซื้อคลอโรฟิลล์ (ขวดใหญ่) ครบ 6 ขวด จากราคาปกติ 18,000 บาท ลดเหลือเพียง 15,000 บาท พร้อมรับเงินสดคืน 1,000 บาท

*หมดเขตภายในเดือนนี้เท่านั้น

หลังจากที่ท่านอ่านข้อมูลหลักๆ ของคลอโรฟิลด์แล้ว ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจชื้อคลอโรฟิลด์ไปทานหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลด์ ท่านต้องศึกษาข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้
คลอโรฟิลด์คืออะไร คลอโรฟิลด์บริสุทธิ์100%
คลอโรฟิลด์จากต้นอัลฟาฟ่า โครงสร้างของคลอโรฟิลด์
ชนิดของคลอโรฟิลด์ ประโยชน์จากคลอโรฟิลด์
วิธีสังเกตุคลอโรฟิลด์บริสุทธิ์ของแท้ ตารางเปรียบเทียบคลอโรฟิลด์บริสุทธิ์แท้กับทั่วๆไป
เปรียบเทียบลักษณะของเม็ดเลือดที่ดีและเสีย ข้อเปรียบเทียบฤทธิ์ของยาและคลอโรฟิลด์
ประสบการณ์จริงผู้ดื่มคลอโรฟิลด์ คลอโรฟิลด์ที่ทางการแพทย์ยอมรับ
ใบรับรองและผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ รายการและราคาผลิตภัณฑ์
วิธีสั่งซื้อและจัดส่ง วิธีรับประทานคลอโรฟิลด์ที่ถูกต้อง


ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) และการสมัครตัวแทนจำหน่าย
คุณหนึ่ง  โทร: 083-0340025 , LineID: Chet111
อีเมล์: AlfalfaThai@hotmail.com 
http://Alfalfa.igetweb.com http://fb.com/AlfalfaThaiQuality http://AlfalfaThai.blogspot.com

Blog ข้อมูลคลอโรฟิลล์ที่คนส่วนใหญ่ยังอาจไม่รู้ Secret of Chlorophyll
http://alfalfathai.blogspot.com/
www.AlfalfaThai.com


วิธีรับประทานคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100%

วิธีรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ 
       คุณสมบัติของต้นอัลฟาฟ่า ที่สกัดออกมาเป็นคลอโรฟิลล์ที่บริสุทธิ์ 100% นั้น หากคุณรับประทานเข้าไป 
คลอโรฟิลล์จะทำหน้าที่เข้าไปทำปฏิกิริยาภายในระบบต่างๆของร่างกาย ซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้ปรากฏ 
อาการเบื้องต้นที่หลากหลายแต่เมื่อพบแล้วคุณต้องดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ 

1.โรคมะเร็งระยะที่ 1 ที่ 2 โรคตับ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
ในช่วง 3-7 วันแรกดื่มแบบผสม 10 ซีซี ต่อน้ำ 1.5 ลิตร เช้า 1 แก้ว เย็น 1 แก้ว  หลังจากนั้นให้ดื่มแบบเข้มข้น 
เช้าตื่นนอนก่อนล้างหน้า 15 ซีซี เย็นก่อนนอน 15 ซีซี  ผสมน้ำ 1 แก้ว
2.โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขข้ออักเสบ กระดูกพรุน เก๊าท์  โรคหัวใจ ภูมิแพ้ ไทรอยด์ 
ในช่วง 3-7 วันแรกดื่มแบบผสม 10 ซีซี ต่อน้ำ 1.5 ลิตร เช้า 1 แก้ว เย็น 1 แก้ว  
หลังจากนั้นสามารถดื่มต่างน้ำได้เลยตลอดวัน 
3.โรคไต ควรดื่มแบบเข้มข้น เพราะจำกัดการดื่มน้ำในแต่ละวัน โดยดื่ม เช้า 1 ช้อนชา เย็น 1 ช้อนชา 
หลังจากนั้นประมาณ 1 อาทิตย์ ให้เพิ่มปริมาณขึ้น ระหว่างวันให้อมใต้ลิ้นครั้งละ 1 ช้อนชา 2-3 ชม./ครั้ง 
4.โรคกระเพาะ 
ในช่วง 3-7 วันแรกดื่มแบบผสม 10 ซีซี ต่อน้ำ 1.5 ลิตร เช้า 1 แก้ว เย็น 1 แก้ว  
เช้าตื่นนอนก่อนล้างหน้าแปรงฟันให้ดื่มหัวเชื้อเข้มข้น 1 ช้อนโต๊ะ (ไม่ต้องดื่มน้ำตาม) 
ก่อนนอน 1 ช้อนโต๊ะ (ไม่ต้องดื่มน้ำตาม) 
5.โรคผิวหนัง เช่นสะเก็ดเงิน เป็นแผลสด น้ำร้อนลวก แผลเบาหวาน ใช้คลอโรฟิลล์หัวเชื้อทาบาดแผล 
6.ดื่มเพื่อสุขภาพ  ใช้หัวเชื้อ 10 ซีซี ผสมน้ำ 1.5 ลิตร ดื่มแทนน้ำได้ตลอดวัน


อาการต่างๆที่เกิดขึ้น บางคนจะเกิดตั้งแต่ที่เริ่มทาน หรือทานไปแล้ว 1-2 เดือน เพราะเซลล์ในร่างกายเริ่มสร้างใหม่ได้ ร่างกายสามารถตอบรับได้แล้วจึงค่อยเกิดอาการก็มี อาการมากน้อยขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล อาจเกิดอาการต่างๆขึ้นหลายอาการก็ได้ ถ้าทนไม่ไหว ให้ลดปริมาณการดื่มลงแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณภายหลัง แต่!!!อย่าเพิ่งหยุดทานในช่วงที่มีอาการเหล่านี้ (ไม่ใช่ผลข้างเคียงจากการแพ้ยา) มิฉะนั้นการฟื้นฟูร่างกายหรือการซ่อมแซมต่างๆจะไม่ได้ผลอะไร ควรพยายามทนต่อไปเพื่อที่เราจะชนะโรคภัยต่างๆที่มันรุมเร้าเข้ามาทำให้เราทุกข์ทรมาน 

อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 
สุขภาพดียิ่งนัก  ตั้งแต่รู้จักคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% 
สิ่งที่คุณปฏิเสธ อาจเป็นสิ่งที่คุณค้นหามาทั้งชีวิต 
สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องดื่มคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% 

ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) และการสมัครตัวแทนจำหน่าย
คุณหนึ่ง  โทร: 083-0340025 , LineID: Chet111
อีเมล์: AlfalfaThai@hotmail.com 
http://Alfalfa.igetweb.com http://fb.com/AlfalfaThaiQuality http://AlfalfaThai.blogspot.comwww.AlfalfaThai.com

ตารางเปรียบเทียบคลอโรฟิลด์กับยี่ห้อทั่วๆไป

ตารางเปรียบเทียบคลอโรฟิลล์

คุณสมบัติ
DESOUZA
BANSAMUNPAI CHAIMONGKOL
OTHER PRODUCTS
สถานะ
ละลายในน้ำ (Water soluble)
ละลายในน้ำมัน (Fat/Oil Soluble)
ปริมาณ Chlorophyll
120 mg./1 ช้อนโต๊ะ
ไม่ระบบปริมาณ chlorophyll (มีแต่ปริมาณอัลฟาฟ่า 27.5 mg./1 เม็ด)
ความบริสุทธิ์
Chlorophyll บริสุทธิ์ 100%
ไม่ระบุ
การดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
สกัดเยื่อหุ่นเซลล์ (Cellules) ออกแล้ว ร่างกายมนุษย์ดูดซึมได้
ไม่ระบุว่าสกัดเยื่อหุ้มเซลล์ออกไม่ได้ หากไม่สกัดจะไม่สามารถดูดซึกได้เลย
ได้รับเครื่องหมายรับรองจากองค์การอาหารและยา
มี อย. เรียบร้อย อย. 21-2-00449-1-0001 ระบุได้อย่างชัดเจนว่า เป็น Chlorophyll
มีและไม่มี อย. แต่ไม่สามารถระบุเป็น chlorophyll
สถานะที่ผลิต
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับ ISO 9001 "Production Lap" ภายใต้การควบคุมของ บริษัท ดีซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่ระบบแน่ชัดว่าในประเทศใด
กรรมวิธีการผลิต
ใช้ระบบ Freeze Dry และ Rehydration ซึ่งจะรักษาคุณภาพและคุณประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างครบถ้วน เป็นระบบที่ใช้ การลงทุนหลายร้อยล้านบาท
ไม่ระบุ
ความอันตรายต่อผู้บริโภค
ไม่เคยมีประวัติ ตั้งแต่ทำการขายมาเกือบ 50 ปี
พบผู้ป่วยจำนวนมากที่มีปัญหา

ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) และการสมัครตัวแทนจำหน่าย
คุณหนึ่ง  โทร: 083-0340025 , LineID: Chet111
อีเมล์: AlfalfaThai@hotmail.com 
http://Alfalfa.igetweb.com http://fb.com/AlfalfaThaiQuality http://AlfalfaThai.blogspot.comwww.AlfalfaThai.com

คลอโรฟิลล์ช่วยคุณได้อย่างไร

คลอโรฟิลล์ช่วยคุณได้อย่างไร
ากประสบการณ์ของผู้ใช้-ผู้บริโภคจากทั่วโลก ได้ข้อสรุปที่น่าสดใจของคลอโรฟิลล์ดังนี้ 
·         ทำให้สดชื่อ หายเหนื่อยจากการอ่อนเพลีย
·         สดความดันโลหิต ลดปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบ
·         ปรับประดับน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
·         ทำให้อาการของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ แพ้อากาศ ผื่นลมพิษ ทุเลาลง
·         ขับกรดจากข้อต่อต่างๆ ทำให้อาการปวดข้อ ปวดเมื่อยตามตัวทุเลาลง
·         ขับสารพิษออกจากร่างกาย สารตกค้างของยาปฏิชีวนะ สารเคมีตกค้างในอาหาร
         ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทางดี สุขภาพแข็งแรง สดชื่นขึ้น
·         เพิ่มประสิทธิภาพเม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดแดงทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น
·         ป้องกันการเจริญเติมโตของเซลล์มะเร็ง
·         แก้ปัญหาท้องผูก การขับถ่ายจะดีขึ้น ริดสีดวงทวารทุเลาและหายได้
·         ช่วยดับกลิ่นตัว กลิ่นปาก กลิ่นเท้า
·         บรรเทาอาการชา บวมและเส้นเลือดขอดให้ทุเลาลงได้
·         ยับยั้งการเจริญเติมโตของแบคทีเรีย, ใช้รักษาแผลอักเสบแผลเรื้องรังแผลไฟไหม้, เหงือกอักเสบ, แผลในปาก
·         บรรเทาอาการปวดศีรษะทั่วไป และปวดศีรษะไมเกรนได้
·         ช่วยบรรเทาเรืองโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบได้
·         แก้ปัญหาเรืองสิว , ผ้า, ปวดประจำเดือน, ประจำเดือนมาไม่ปกติ
·         ช่วยให้ผู้ที่เป็นต้อกระจกมองเห็นดีขึ้น
·         มีสารอาหารบำรุงเส้นผม ทำให้ผมหงอกดำขึ้น ช่วยลดอาการผมร่วง
ข้อมูลข้างต้นเรียบเรียงจากหนังสือและข้อเขียนของ ดร. ฮาวเวิร์ด ไปเปอร์ ( Dr. Howard Peiper) 
ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) และการสมัครตัวแทนจำหน่าย
คุณหนึ่ง  โทร: 083-0340025 , LineID: Chet111
อีเมล์: AlfalfaThai@hotmail.com 
http://Alfalfa.igetweb.com 
http://fb.com/AlfalfaThaiQuality 
http://AlfalfaThai.blogspot.comwww.AlfalfaThai.com

คลอโรฟิลล์พลังงานสีเขียวจากอัลฟาฟ่าคือ?

คลอโรฟิลล์ พลังงานสีเขียวจากอัลฟาฟ่าคืออะไร
                พลังงานสีเขียวจากอัลฟาฟ่า คือ คลอโรฟิลล์ที่ได้จากอัลฟาฟ่าสด ที่เจริญเติบโตสดใสแข็งแรงด้วยขบวนการพิเศษที่สามารถถนอมคุณค่าทางโภชนาการทั้งมวล เช่น เกลือแร่ เอ็นไซม์ และแอนตี้อ๊อกซิแดนซ์ สารโภชนาการที่ได้ที่เป็นสารอาหารทางธรรมชาติ ที่มีความสมบรูณ์และสมดุลต่อความต้องการของร่างกายอย่างน่ามหัศจรรย์ด้วยความรู้และภูมิปัญญาทางด้านสุขอนามัยในปัจจุบันนี้ ซึ่งผ่านการวิจัยมานานปี จากอเมริกาได้ใช้กรรมวิธีการผลิตแบบถนอมอาหาร ทำให้สามารถผลิตอาหารแห่งชีวิตที่ร่างกายสามารถย่อยและนำไปใช้ประโยชน์ต่อทุกเซลล์ในร่างกายได้ พลังงานสีเขียงจาก อัลฟาฟ่า นอกจากจะช่วยบำรุงรักษาสุขภาพแล้ว ยังสามารถ ช่วยต่อต้านโรคร้ายหลายชนิดได้แก่
            ความดันโลหิตสูง (High Blood Pressure) , คลอเรสเตอรอลสูง (High Cholesterol) , โรคหัวใจ (Heart Disease) , โรคเอสด์ (AIDS) , โรคภูมิแพ้ (Allergies) , กลิ่นตัว (Body Odor) , โรคชรา (Aging) , ผิวหนังเหี่ยวแห้ง (Wrinkle And Trued Skin) , และการก่อตัวของอนุมูลอิสระ (Free Radial Formation)
                ขณะเมื่อท่านอ่านต่อไป ท่านจะพบกับแนวทางที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านอย่างถาวร พลังงานสีเขียวจากอัลฟาฟ่าสามารถพัฒนาสุขภาและให้พลังงานชีวิตที่มากกว่าทำให้ท่านรู้สึกดีขึ้น ดูดีขึ้นอายุยืนยาวและช่วยต้านทานโรคร้ายหลายชนิด


ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) และการสมัครตัวแทนจำหน่าย
คุณหนึ่ง  โทร: 083-0340025 , LineID: Chet111
อีเมล์: AlfalfaThai@hotmail.com 
http://Alfalfa.igetweb.com 

คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) กับร่างกายมนุษย์

คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll)

                คลอโรฟิลล์ คือ สารประกอบที่ทำให้พืชมีสีเขียวและทำหน้าที่หลัง คือสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) โดยการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแร่ธาตุต่างๆ จากดินให้กลายเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ "คลอโรฟิลล์" ธรรมชาติมีหลายชนิด บางชนิดสังเคราะห์แสงได้แม้ในที่มีแสงเท่านั้นแต่บางชนิดสังเคราะห์แดงได้แม้ในที่ไม่มีแสง เช่น ในร่างกายของคน จึงมีการค้นคว้าเกี่ยวกับการทำงานหรือปฏิกิริยาของคลอโรฟิลล์ต่อคน
                พบว่าคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในเซลล์ของพืชทั่วไปจะถูกป้องกันหรือปิดกั้นด้วยผนังเซลล์หรือเยื่อหุ้มเซลล์อีกชั้นหนึ่งทำให้ระบบการย่อย อาหารปกติของร่างกายเราไม่สามารถบดย่อย เพื่อให้ได้สารคลอโรฟิลล์เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเราได้ถึงแม้ว่าเราบริโภคผักใบเขียวเป็นจำนวนมากในแต่ละวันก็ตามอีกทั้ง คลอโรฟิลล์โดยตัวของมันละลายน้ำไม่ได้จะละลายได้ในไขมันหรือในแอลกอฮอล์บางชนิดเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเราสามารถสกัดเอาเฉพาะสารคลอโรฟิลล์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์และบริสุทธิ์ โดยปราศจากการสูญเสียคุณค่าทางอาหารตามธรรมชาติร่างกายจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีอย่างเต็มที่ และเป็นคลอโรฟิลล์ชนิดละลายน้ำได้ จึงดูดซึมได้ทันทีในกระเพาะอาหาร
ผิดกับคลอโรฟิลล์ชนิดที่ละลายในไขมัน จะไม่ถูกดูดซึมที่กระเพาะอาหาร แต่จะย่อยและดูดซึมได้ในลำไส้เล็ก คลอโรฟิลล์ชนิดนี้เมื่อร่างกายใช้ไม่หมดจะถูกส่งไปสะสมที่ตับ (Liver) ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อตับได้  องค์การอาหารและยาสหรัฐจึงให้การรับรองเฉพาะคลอโรฟิลล์ที่ละลายน้ำได้ (water soluble chlorophyll)เท่านั้นว่าปลอดภัยต่อการบริโภคของคน ถึงแม้ว่าจะบริโภคในปริมาณมากต่อวัน ก็ไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายแต่อย่างใด ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมีเพียงแต่อาการท้องเสียอย่างเบาบางในบางกรณีเท่านั้น )

ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) และการสมัครตัวแทนจำหน่าย
คุณหนึ่ง  โทร: 083-0340025 , LineID: Chet111
อีเมล์: AlfalfaThai@hotmail.com 
http://Alfalfa.igetweb.com