วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วิธีสังเกตผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ชนิด water soluble Chlorophyll ของบ้านสมุนไพร • วิธีสังเกตผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ชนิด water soluble Chlorophyll ของบ้านสมุนไพร • เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสารอาหารทดแทนในทางธรรมชาติบำบัด มีจำนวนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากได้ให้การยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์สามารถรับทราบได้ในช่วง 2 -3 วันแรกของการใช้ผลิตภัณฑ์ จึงทำให้ยอดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ปัจจุบันจึงมีผลิตภัณฑ์เลียนแบบโดยอ้างว่าผลิตจาก บริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (DeSouza International , Inc.) และเป็นคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100 % ชนิด water soluble chlorophyll นั้น จึงขอเรียนให้แก่ท่านผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทราบว่า ปัจจุบันบริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด เป็นบริษัทเดียวที่จดลิขสิทธิ์การนำเข้าคลอโรฟิลล์ที่มีความบริสุทธิ์ 100 % แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และเอเชียตะวันออก โดยได้รับลิขสิทธิ์จากบริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา เท่านั้น ดังนั้นของผลิตภัณฑ์แท้ จะต้องมีใบรับรองการผลิตจากบริษัท ดี ซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (DeSouza International , Inc.) แสดงอย่างถูกต้องเท่านั้น และต้องเขียนชื่อผู้ผลิตอย่างถูกต้องและชัดเจนรวมทั้งมีใบ EXPORT CERTIFICATE FOOD จาก Department of Public of Health เพื่อยืนยันความถูกต้อง และรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9002
 • บ้านสมุนไพรนำเข้ามา 2 ขนาด คือ 8 OZ. Desouza Liquid Chlorophyll และ 16 OZ. Desouza Liquid Chlorophyll

 • ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) และการสมัครตัวแทนจำหน่าย
  คุณหนึ่ง
    โทร: 083-0340025 , LineID: chet111
  อีเมล์
  : AlfalfaThai@hotmail.com  
  http://Alfalfa.igetweb.com  
  http://fb.com/AlfalfaThaiQuality
  http://AlfalfaThai.blogspot.com
  www.AlfalfaThai.com


 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น