วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์อาหารอายุวัฒนะ


#อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ ควรเป็น 100-150 ปี-->คลิกดูรายละเอียด
#ความสำคัญของธาตุออกชิเจนต่อร่างกาย-->คลิกดูรายละเอียด
#ความสำคัญของธาตุแคลเซียมต่อร่างกาย-->คลิกดูรายละเอียด
#วิธีธรรมชาติบำบัดของชาวฮันซาที่มีอายุ 100-120 ปี-->คลิกดูรายละเอียด
#ความสำคัญของพืชผักสีเขียวที่ให้คลอโรฟิลล์ต่อร่างกาย-->คลิกดูรายละเอียด
#ข้อจำกัดในการใช้คลอโรฟิลล์ธรรมชาติ-->คลิกดูรายละเอียด
#ชนิดของคลอโรฟิลล์ที่ทางการแพทย์ยอมรับ-->คลิกดูรายละเอียด
#การใช้คลอโรฟิลล์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร-->คลิกดูรายละเอียด
#การใช้คลอโรฟิลล์กับระบบเลือด-->คลิกดูรายละเอียด
#การใช้คลอโรฟิลล์กับระบบทางเดินอาหาร-->คลิกดูรายละเอียด
#การใช้คลอโรฟิลล์กับการบำรุงปาก ฟัน และระงับกลิ่นปาก-->คลิกดูรายละเอียด
#การใช้คลอโรฟิลล์กับการรักษาแผลต่างๆ-->คลิกดูรายละเอียด
#การใช้คลอโรฟิลล์กับการระงับกลิ่น-->คลิกดูรายละเอียด
#การใช้คลอโรฟิลล์เพื่อควบคุมความสมดุลของแคลเซียม-->คลิกดูรายละเอียด
#การใช้คลอโรฟิลล์กับโรคภูมิแพ้-->คลิกดูรายละเอียด
#การใช้คลอโรฟิลล์เป็นยาบำรุงร่างกาย-->คลิกดูรายละเอียด
#บรรณานุกรมและเอกสารวิจัยอ้างอิงเกี่ยวกับคลอโรฟิลล์-->คลิกดูรายละเอียด

ติดต่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคลอโรฟิลล์
Tel:083-0340025 | LineID: chet111
www.Alfalfa.igetweb.com | FB.com/AlfalfaThaiQuality
www.AlfalfaThai.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น